HomePage
Komponenty elektroniczne
Embedded
Automatyzacja przemysłu
Ochrona
Technika pomiarowa
Narzędzia
Elektromobilność
Energia słoneczna
Oświetlenie
Praca
Targi, Szkolenia, Wydarzenia
Wideoteka
Różne
AR236.B i AR232.B
 
Rejestratory radiowe AR236.B i AR232.B f
JZ-500 i JZ-500-C
 
Przewody JZ-500 i JZ-500-C w kolorze cza
HF41F
 
Subminiaturowe przekaźniki mocy serii HF
GT-900B
 
Zestawy walizkowe narzędzi firmy GOLDTOO
Intel® Neural Compute Stick 2
 
Firma RS Components wprowadziła do ofert
MC4
 
Zestawy złącz solarnych MC4
WIHA-SB24670
 
Wielofunkcyjna latarka LED marki WIHA
G2RV-SR
 
Przekaźnikowe moduły sprzęgające OMRON s
LUP-20-LED
 
Lupa stołowa LUP-20-LED-SMD
SSD NVMe 970 PRO
 
Samsung SSD NVMe 970 PRO i EVO – nowe st

Czego możesz nie wiedzieć o przełącznikach...

Czego możesz nie wiedzieć o przełącznikach...

Najważniejsze informacje można znaleźć na samym przełączniku kołyskowym, zakładając, że użytkownik zna podstawowe oznaczenia.

Na przełączniku kołyskowym nie ma wystarczająco dużo miejsca do zamieszczania obszernych opisów. Mimo to można tam znaleźć wiele istotnych informacji. Przy pomocy poniższego przykładu wyjaśniamy, co oznaczają informacje zamieszczone na przełączniku. Warto zapoznać się z tymi oznaczeniami – nie zajmie to dużo czasu, a informacje mogą okazać się przydatne.

A. Logo firmy Marquardt
B. Nr seryjny produktu firmy Marquardt

C. Napięcie znamionowe dla prądu przemiennego (AC)
Elektryczne wartości odniesienia, tj. maksymalne dopuszczalne obciążenie elektryczne w pracy ciągłej określone dla danej serii przełączników. Większość przełączników firmy Marquardt można stosować w przypadku obciążenia oporem czynnym i obciążenia silnika. W przypadku danych technicznych dotyczących mocy referencyjnej – dane w nawiasie, np. 16 (4) A 250 V AC – wartość przed nawiasami wskazuje prąd wyłączenia, a wartości w nawiasach prąd znamionowy silnika.
G. Napięcie znamionowe dla prądu przemiennego (AC) (USA, Canada)
W przypadku przełączników zatwierdzanych przez organy kontrolne w USA (UL) i Kanadzie (CSA), posiadają one dodatkowe oznaczenia, zgodnie z normami amerykańskimi. Obciążenie silnika może być również wskazane w KM (koniach mechanicznych) zgodnie z oznaczeniem stosowanym w Ameryce Północnej. Z punktu widzenia mechaniki, jeden koń mechaniczny (1KM) równy jest sile pozwalającej na uniesienie masy 33 000 funtów na wysokość 1 stopy w ciągu 1 minuty (czyli 33 000ft-lb/min). Jeden koń mechaniczny (1 KM) jest równy 746 W mocy elektrycznej.

Silnik prądu przemiennego pobiera sześć do ośmiu razy więcej energii podczas rozruchu niż podczas pracy ciągłej. Jeśli podana jest moc znamionowa, oznacza to, że przełącznik nadaje się do użycia przy obciążeniach silnika równych danej mocy znamionowej. Jeżeli moc znamionowa nie została podana, przełączniki są testowane na obciążenia indukcyjne/obciążenia bez mocy przy 75% współczynnika mocy.

I. Początkowy prąd rozruchowy Krótkie pojemnościowe wartości szczytowe prądu występują głównie podczas przełączania urządzeń z zasilaczem (np. komputerów, drukarek, faksów, itp.). Czas trwania takich prądów wynosi typowo < 10 ms. Warunki testowe za pomocą specjalnego układu testującego zostały zdefiniowane w normie EN 61058-1 lub IEC 61058-1. Wartości możliwych pojemnościowych początkowych prądów rozruchowych są dostępne dla większości naszych przełączników przeznaczonych do stosowania w urządzeniach. Posiadają one oznaczenia dla prądu trwałego i maksymalnego początkowego prądu rozruchowego, jak również oznaczenie napięcia, np. 5/100 A 250 V AC. Wskazanie dla indukcyjnego prądu rozruchowego to 6-krotna wartość określona dla prądu silnika opisana w nawiasie (np. 24 A przy 12(4) A). Przykładem wysokiego początkowego prądu rozruchowego jest żarówka, która podczas pierwszego włączenia może pobierać do 20 razy więcej energii niż wynosi jej znamionowy prąd pracy.

Napięcie znamionowe dla prądu stałego (AC)
Ponieważ zakres nominalny obciążeń prądu stałego jest bardzo szeroki oraz w bardzo dużym stopniu zależy od zastosowania, wartości znamionowe dla prądu stałego w przypadku większości serii nie są podawane. Co do zasady można przyjąć, że dla niskich prądów podane wartości dla prądu przemiennego (AC) odpowiadają wartościom dla prądu stałego przy skróceniu okresu trwałości do około jednej trzeciej. Ta „zasada” określa najwyższą wartość natężenia, dla którego przełącznik powinien pracować zadowalająco do napięcia 30 V DC. Na przykład przełącznik obliczony na 10A 250VAC prawdopodobnie będzie pracował zadowalająco przy 10A do napięcia 30 VDC.

W przypadku serii, które podają dane techniczne dla napięcia stałego, podany prąd zawsze odnosi się do obciążenia oporem czynnym. Jeżeli dostępne są obciążenia indukcyjne lub pojemnościowe, rozwiązanie musi być sprawdzone poprzez test z obciążeniem pierwotnym.

D. Atesty Niemal wszystkie przełączniki Marquardt zostały sprawdzone zgodnie z normą EN 61058-1 lub IEC 61058-1 oraz (o ile nie podano inaczej) są przeznaczone do warunków użytkowych określonych w wymienionych normach. Posiadają one ujednolicone europejskie oznaczenie ENEC. Atesty w USA i Kanadzie są przyznawane zgodnie z normą UL 61058.

Oznaczenia:

ENEC – Europa (https://www.enec.com/members.php?s=2)
UL – USA
CSA – Kanada

Różne przełączniki z oferty produktów Marquardt są zgodne z normą IEC/EN 60335-1:2001/2002, rozdział 30, dotyczącą elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego. W danych technicznych, na rysunkach oraz na etykiecie umieszczanej na najmniejszym opakowaniu, przełączniki te opisywane są symbolem „G”. Wykorzystywane materiały są zgodne z wymaganymi przez normę wartościami dla badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI) oraz badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT).

E. Częstotliwość przełączania W przypadku przełączników, których oczekiwana roczna ilość wzbudzeń wynosi ponad 2 000 razy, jednostka testująca wyznacza okres trwałości elektrycznej wynoszący > 50 000 cykli przełączania. Większość przełączników Marquardt spełnia te wymagania i posiada oznaczenie 5E4 (50 000 cykli przełączania) jako dodatkową informację w danych znamionowych. Przełączniki bez podanych danych technicznych dotyczących cykli przełączania posiadają wyznaczoną częstotliwość przełączania wynoszącą 10 000 cykli. Dane te odnoszą się do typowych obciążeń opisanych w normie IEC61058-1.

Trwałość
Trwałość mechaniczna to liczba możliwych cykli przełączania bez przyłożonego obciążenia elektrycznego na stykach, natomiast trwałość elektryczna jest określana z uwzględnieniem dopuszczalnej znamionowej mocy elektrycznej przyłożonej do styków. Im niższe jest obciążenie elektryczne, tym bliższy jest okres trwałości elektrycznej do trwałości mechanicznej podczas użytkowania przełącznika w urządzeniu.

F. Temperatura otoczenia  Oznaczenie dopuszczalnej temperatury otoczenia np. T 85 oznacza, że przełącznik można użytkować w maksymalnej temperaturze otoczenia 85°C według kryteriów testowych europejskich norm bezpieczeństwa (EN 61058 i IEC 61058-1). Oznaczenie T85/55 wskazuje, że strona zacisków przełącznika jest przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do 85°C, natomiast strona włączająca (np. przycisk) jest przystosowana do pracy w temperaturze pokojowej 55°C zgodnie w wymaganiami normy. Użytkowanie przełączników poza dopuszczalnymi zakresami temperatur oraz w bardzo wilgotnym lub korozyjnym środowisku może osłabić ich funkcjonowanie. W przypadku przełączników zgodnych z normą UL, temperatura otoczenia jest określana za pomocą wskaźnika RTI (Wskaźnik Temperaturowy Względny) zastosowanych materiałów. W większości przypadków, dopuszczalna temperatura otoczenia dla poliamidów wynosi 65°C. H. Oznaczenia wg normy UL: R87

Odległość styków
Większość przełączników Marquardt do stosowania w urządzeniach oraz niektóre łączniki migowe posiadają odległość styków umożliwiającą pełne rozłączenie od sieci elektrycznej. W większości przypadków odległość otwarcia wynosi powyżej 3 mm. Przełączniki, które nie nadają się do pełnego rozłączenia są oznaczone symbolem μ. Norma IEC 61058-1 dotycząca przełączników wymaga odległości styków > 1,5 mm, norma EN60335 dotycząca elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego wymaga odległości styków < 3 mm w zależności od zastosowania, w celu uzyskania pełnego rozłączenie od sieci elektrycznej. W przypadku przełączników z odległością styków wynoszącą < 3 mm, jednostki testujące przeważnie przyjmują odłączenie wtyczki lub zastosowanie urządzenia rozłączającego jako rozłączenie od sieci elektrycznej.
µ = zatwierdzone mikro-otwarcie (<3mm).

Jeżeli odstęp powietrzny pomiędzy stykami przełącznika jest mniejszy niż 3mm w położeniu otwartym, możliwe jest zatwierdzenie mikrootwarcia (µ). Oznaczenie to wskazuje, że przełącznik posiada ogólne zatwierdzenie użytkowe z zastrzeżeniem, że inne urządzenie, takie jak przewód z wtykiem, musi zapewnić dodatkowy sposób rozłączania od głównego źródła zasilania.

W ofercie posiadamy około 50 różnych produktów firmy Marquardt, z których można odczytać poszczególne wartości.  W przypadku problemów z rozszyfrowaniem oznaczeń na przełączniku kołyskowym (lub na innym produkcie) oferowanym przez SOS electronic, skontaktuj się z nami.

Wyślij wiadomość na adres info@soselectronic.pl. Jeżeli nie otrzymamy od Ciebie żadnej wiadomości będzie to oznaczało, że wiesz już wszystko :)

 

źródło: http://www.soselectronic.pl/articles/marquardt/czego-mozesz-nie-wiedziec-o-przelacznikach-2287

 

2019040306 / 10.04.2019 / Komponenty elektroniczne / SOS electronic s.r.o. /

Seria komputerów przemysłowych na szynie DIN
Seria komputerów przemysłowych na szynie DIN
Seria NET i MIRO obejmuje szeroki asortyment modeli standardowych. Dodatkowo mocną stroną LexSystem jest możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb przy minimalnych kosztach dodatkowych.
.....
Wysoka wydajność i dobra jakość lutowania ręcznego - porady praktyczne
Elementy uszkodzone przez wysoką temperaturę, słabo podgrzane złącza, krótka żywotność grotów i lutownic, słaby rozpływ lutu… Brzmi znajomo? Poniżej podajemy kilka odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące trudności związanych z lutowaniem ręcznym.
.....
Wysoka wydajność i dobra jakość lutowania ręcznego - porady praktyczne 
Złącza M.2 – Klucz do udanego połączenia
Złącza M.2 – Klucz do udanego połączenia
Początkowo znane były jako złącza nowej generacji (New Generation Form Factor). Obecnie złącza M.2 stopniowo zyskują coraz większą popularność niż miniPCIe, stając się standardowym rozwiązaniem w komputerach, urządzeniach komunikacyjnych i zastosowaniach M2M.
.....
Systemy znakowania pozwalają zaoszczędzić czas
Prawidłowe znakowanie i jego wysoka jakość gwarantują bezproblemową i szybką pracę. Znakowanie wprowadza porządek w skomplikowanym systemie, a osoba, która je wykonuje nie musi tracić czasu na wyszukiwanie podzespołów!
.....
Systemy znakowania pozwalają zaoszczędzić czas
Najpopularniejsze anteny ze złączami firmy 2J
Najpopularniejsze anteny ze złączami firmy 2J
Dobra antena jest gwarancją sukcesu. Nawet przy doskonałym zasięgu, z odpowiednio dobranym modułem IoT, powodzenie danego przedsięwzięcia jest zagrożone jeżeli zastosowany zostanie niewłaściwy model anteny. Dlatego też nie warto ryzykować – wybierz jedną spośród najczęściej stosowanych anten ze złączem firmy 2J.
.....
Największy wentylator, jaki kiedykolwiek widzieliście...
Z pewnością spotkaliście się już z wentylatorem, który jest większy niż proponowany model S6D800-AD01-01 firmy EBMPAPST. Jednak dla osoby, która widuje wentylatory tylko w notebookach, wymiary tego modelu są naprawdę imponujące - brakuje mu zaledwie 4 centymetrów do 1 metra. Rozwiązanie to stosowane jest w chłodnictwie i wentylacji.
.....
Największy wentylator, jaki kiedykolwiek widzieliście...
Seria THL15WI - moc 15 W w mniejszej obudowie
Seria THL15WI - moc 15 W w mniejszej obudowie
Wyższa sprawność energetyczna przy zachowaniu jakości i jednoczesnym obniżeniu kosztów. Takie parametry stanowiły podstawę do opracowania nowej rodziny produktów THL15WI firmy TRACO w metalowej obudowie o wym. 1 x 1 x 0,4″.
.....
Jak stworzyć rozwiązanie IoT w kilka godzin?
To bardzo proste. Wybierz swój ulubiony sprzęt Aaeon, podłącz do niego czujniki i elementy wykonawcze, zainstaluj system operacyjny Windows 10 IoT Enterprise LTSB, napisz swój program i skonfiguruj usługi w chmurze Microsoft Azure.
.....
Jak stworzyć rozwiązanie IoT w kilka godzin?
Niskoprofilowa dioda LED – czy to możliwe?
Niskoprofilowa dioda LED – czy to możliwe?
Seria KPTR firmy Kingbright umożliwia odwrotny montaż, dzięki czemu diodę LED można ukryć w płytce drukowanej.
.....
TMPS10 - ultrakompaktowe rozwiązanie do zasilania urządzeń IoT
Rodzina hermetyzowanych przetwornic 10W AC/DC TRACO jest wyjątkowa nie tylko ze względu na swoje ultrakompaktowe wymiary i dużą wydajność. Przetwornice te stanowią idealne rozwiązanie do zastosowań w branży IT, komunikacji i elektronice domowej.
.....
TMPS10 - ultrakompaktowe rozwiązanie do zasilania urządzeń IoT
Wydajne i niedrogie moduły I/O do zastosowań w automatyce przemysłowej
Wydajne i niedrogie moduły I/O do zastosowań w automatyce przemysłowej
W naszej ofercie są już dostępne różne wersje modułów I/O IO-Link, modułów wieloprotokołowych i innych firmy Lumberg Automation – wszystkie w wytrzymałej obudowie o klasie szczelności IP65 lub wyższej.
.....
Czego możesz nie wiedzieć o przełącznikach...
Najważniejsze informacje można znaleźć na samym przełączniku kołyskowym, zakładając, że użytkownik zna podstawowe oznaczenia.
.....
Czego możesz nie wiedzieć o przełącznikach...
Moduły LPWA dla sieci przyszłości 
Moduły LPWA dla sieci przyszłości
Moduły IoT niskiej prędkości będą w przyszłości używane w większości zastosowań.
.....
Skorzystaj z gotowego do użycia modułu z czujnikiem SHT30
SHTxx senzory merajú relatCzujniki SHTxx mierzą wilgotność względną oraz temperaturę w ich bezpośrednim otoczeniu. Ale co w sytuacji, gdy PCB nie pozwala na umieszczenie czujnika w optymalnym położeniu?
.....
Skorzystaj z gotowego do użycia modułu z czujnikiem SHT30
Niezawodność i rozsądna cena produktów Euroclamp
Niezawodność i rozsądna cena produktów Euroclamp
Wysokiej jakości listwy zaciskowe do montażu na płytce drukowanej oraz obudowy urządzeń elektronicznych na szynę DIN bezpośrednio od włoskiego producenta - z możliwością dostosowania do konkretnych potrzeb klienta.
.....
Jak dobrać odpowiednie źródło zasilania?
Dane dotyczące osiągów pojazdu. Niewyczerpane źródło tematów dla sprzedawców, właścicieli i miłośników samochodów. Czy konsument został wprowadzony w błąd, gdy jego auto zużywa średnio 1 do 2 litrów więcej niż określił to producent?
.....
Jak dobrać odpowiednie źródło zasilania?
Stoisko SOS Electronic na targach Embedded World 2019
Stoisko SOS Electronic na targach Embedded World 2019
Pod koniec lutego 2019 wybierz się do Norymbergi. We wtorek 26 lutego 2019 r. rozpoczynają się targi wystawiennicze, w czasie których odbędzie się również konferencja poświęcona systemom wbudowanym .
.....
Projektowanie płytek obwodów drukowanych - Ogólne zasady (Część 1)
Jak prawidłowo projektować płytki PCB w sposób oszczędny pod względem produkcji i układu? Jakie są najważniejsze zasady projektowania płytek PCB? Jaka jest technologia produkcji obwodów drukowanych PCB? Opracowaliśmy serię artykułów dotyczących projektowania płytek PCB.
.....
Projektowanie płytek obwodów drukowanych - Ogólne zasady (Część 1)
Firma tygodnia

TE Connectivity
Spis firm


SMA Solar Technology AG


TE Connectivity


akYtec GmbH


SOS electronic s.r.o.


MARVELL


Taiwan Semiconductor


ROHM Semiconductor


ČEZ a.s.


Pickering Interfaces Ltd


NEXPERIA


Foremost Electronics


RS Components Sp. z o.o.


SECTRON


FAULHABER


Willow Technologies


Phoenix Contact


MASTERS Sp. z o.o.


ABB


ACS Motion Control


Visual Communications Company, LLC


LASER COMPONENTS


Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.


Hradil Spezialkabel GmbH


Sonderhoff Holding GmbH


Radio Frequency Systems


Apacer Technology Inc.


Pico Technology


LEM


AERCO


MENCOM
Kalendarz
MWC Shanghai 2019, 26.6.-28.6.2019
SENSOR+TEST 2018, 26.-29.6.2019, Nuremberg, DE
electronicAsia 2019, Hong Kong, 13.10.-16.10.2019
Hong Kong Electronics Fair, 13.10.-16.10.2019
TAITRONICS 2019, Taipei, Taiwan, 16.10.-18.10.2019
productronica 2019, Munich, DE, 12.-15.11.2019
DistribuTECH, 28.1.-30.1.2020, San Antonio, TX
IMTS2020, 14.9.-19.9.2020, Chicago, IL
ISE 2021, Barcelona, Spain, 2.2.-5.2.2021
DistribuTECH, 9.2.-11.2.2021, San Diego, CA
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX
Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara
Interesting video
The ISS Design Challenge ...
naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813