Spis firm
 

STMicroelectronics
 

Texas Instruments
 

Advantech
 

Microchip Technology Inc.
 

Molex, LLC
 

ON Semiconductor
 

NeoPhotonics
 

Murata Manufacturing Co.,
 

NEXPERIA
 

FARNELL
 

ICP Deutschland GmbH
 

SEMTECH
 

Yamaichi Electronics USA Inc.
 

BOSCH
 

TE Connectivity
HomePage
Komponenty elektroniczne
Embedded
Automatyzacja przemysłu
Ochrona
Technika pomiarowa
Narzędzia
Elektromobilność
Energia słoneczna
Oświetlenie
Praca
Targi, Szkolenia, Wydarzenia
Wideoteka
Różne
AR236.B i AR232.B
 
Rejestratory radiowe AR236.B i AR232.B f
JZ-500 i JZ-500-C
 
Przewody JZ-500 i JZ-500-C w kolorze cza
HF41F
 
Subminiaturowe przekaźniki mocy serii HF
GT-900B
 
Zestawy walizkowe narzędzi firmy GOLDTOO
Intel® Neural Compute Stick 2
 
Firma RS Components wprowadziła do ofert
MC4
 
Zestawy złącz solarnych MC4
WIHA-SB24670
 
Wielofunkcyjna latarka LED marki WIHA
G2RV-SR
 
Przekaźnikowe moduły sprzęgające OMRON s
LUP-20-LED
 
Lupa stołowa LUP-20-LED-SMD
SSD NVMe 970 PRO
 
Samsung SSD NVMe 970 PRO i EVO – nowe st

Klucze dynamometryczne

Klucze dynamometryczne

Klucze dynamometryczne są podstawowymi narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo i poprawność montażu połączeń skręcanych. Przyjrzyjmy się podstawie ich działania i szerokiemu wyborowi tych narzędzi na rynku.

Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest kluczy dynamometryczny

Klucz dynamometryczny to narzędzie przeznaczone do przykręcania i rzadziej do odkręcania połączeń skręcanych (śrub i nakrętek) z precyzyjnie zdefiniowaną siłą, a dokładniej rzecz biorąc – momentem siły. Dokręcanie połączeń z określonym momentem siły jest niezwykle istotne zarówno podczas montażu urządzeń, jak i serwisu. Jeśli chodzi o moment siły, jaki dobiera się do skręcenia połączenia, zawsze należy stosować się do zaleceń projektanta.

Moment siły (ang. torque) to wektorowy iloczyn siły przyłożonej do dźwigni oraz długości tej dźwigni. Wartość ta wyrażana jest w niutonometrach (Nm). Oznacza to, że jeżeli dokręcamy śrubę kluczem o długości 0,5 metra, do którego przykładamy siłę 100 niutonów, to moment siły dociągający gwint wynosi 50 niutonometrów. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych do wyrażania momentu siły używa się innych jednostek – funt siły razy stopa (ft lb) – 1 Nm to w przybliżeniu 0,738 ft lb.

Moment, z jakim dokręca się połączenia skręcane, wpływa na siłę wywieraną przez te elementy na całą konstrukcję. Aby zrozumieć, dlaczego moment siły używany do dokręcania śruby jest ważny, należy zrozumieć, jak w ogóle działa mechanika gwintu i jego dokręcania. Śruba może być zasadniczo porównana ze sprężyną. Im mocniej jest ona dokręcona, tym bardziej rozciąga się i z większą siłą ściska skręcane elementy. Podczas dokręcania śruby rozciąga się ona proporcjonalnie do przyłożonego momentu siły, ale nie może rozciągać się w nieskończoność – tak jak zwykła sprężyna. Jeżeli przekroczy się pewną granicę (związaną z granicą plastyczności metalu), sprężyna rozciąga się na stałe. Podobnie jest ze śrubą.

Śruba, która została trwale rozciągnięta przez zbyt mocne dokręcenie, nie przyłoży odpowiedniej siły docisku i prawdopodobnie doprowadzi do uszkodzenia urządzenia – albo przez obluzowanie się (np. pod wpływem wibracji), albo złamanie odkształconej śruby. Taka śruba nie wróci również do pierwotnego kształtu, więc poluzowanie jej i ponowne dokręcenie nie jest bezpiecznym rozwiązaniem.

Aby odpowiednio dokręcić śrubę, należy przyłożyć do niej odpowiedni moment siły. Do pomiaru tego momentu potrzebny jest właśnie klucz dynamometryczny. Dobór optymalnego momentu dokręcającego zapewnia?

  • Skręcane połączenie będzie trzymało się z siłą większą niż największa z sił, która próbuje je rozdzielić.
  • Śruba będzie skręcona z optymalną siłą, i tak pozostanie – nie będzie się luzować czy dociskać z czasem.
  • Śruba może być wielokrotnie rozkręcana i skręcana bez pogarszania jakości połączenia.

Konieczne jest poznanie wartości momentu, z jakim trzeba dokręcić dane połączenia. Moment ten zależy m.in. od materiału, z jakiego wykonane są elementy, wielkości i skoku gwintu oraz konkretnej aplikacji.

Gdy połączenie gwintowane nie jest dokręcone dostatecznie mocno, może poluzować się dalej np. pod wpływem wibracji lub ruchu elementów. Z kolei, gdy połączenie jest skręcane ze zbyt dużą siłą, materiał gwintu rozciąga się i może ulec osłabieniu i w konsekwencji uszkodzeniu. Może to powodować stałe zmiany kształtu gwintowanych elementów i w konsekwencji uczynić je niezdatnymi do użytku. Śruby, które zostały dokręcone większym niż zalecany momentem, należy wymienić na nowe.

Zarówno zbyt mocne, jak i za słabe dokręcenie śruby może spowodować awarię. Ważne jest, aby dokręcać każdą śrubę lub nakrętkę do określonych przez producenta wartości. Narzędziem, które umożliwia ustawienie określonej wartości momentu obrotowego, jest klucz dynamometryczny. Prawidłowo skalibrowany klucz dynamometryczny zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność każdego krytycznego połączenia gwintowanego.

Jakie są rodzaje kluczy dynamometrycznych?

Klucz dynamometryczny działa przez większość czasu swojej pracy jak zwykły klucz. Dopiero w momencie, gdy osiąga się zadany moment, zostaje uruchamiany mechanizm klucza. Powoduje on, że nie można dalej przekręcić klucza z większym momentem niż zadany.

Na rynku obecnych jest wiele rodzajów kluczy dynamometrycznych o różnym mechanizmie działania. Jednym z najpopularniejszych jest tzw. klucz klikowy. Tego rodzaju klucz jest wyposażony w specjalną klikającą zapadkę (sprzęgło), która uniemożliwia dalsze przekręcanie klucza, po osiągnięciu zadanego momentu. Swoim działaniem przypomina nieco klucz-grzechotkę, który obraca się tylko w jedną stronę. Klucz dynamometryczny będzie podobnie klikał po przekroczeniu zadanego momentu.

Na rynku dostępne są także innego rodzaju klucze dynamometryczne, np. klucze łamane. Mechanizm tych kluczy sprawia, że po uzyskaniu zadanego momentu górna część narzędzia „łamie się” o ok. 20 stopni, sygnalizując osiągnięcie zadanego momentu.

Osobną grupą kluczy dynamometrycznych są narzędzia wyposażone w siłomierz, ale bez ogranicznika momentu. Taki produkt podaje, z jaką wartością momentu siły dokręcamy obecnie śrubę czy nakrętkę. W tej kategorii znajdziemy proste klucze wychylne i wskazówkowe, ale także złożone klucze elektroniczne, które często wyposażone są w interfejs komputerowy i pamięć, co pozwala chociażby na logowanie ilości i momentu dokręconych połączeń w ciągu dnia.

Zastosowania kluczy dynamometrycznych

Klucze dynamometryczne są stosowane w wielu dziedzinach przemysłu – wszędzie tam, gdzie konieczne jest dokręcanie elementów ze ściśle określonym momentem siły. Podstawowym zastosowaniem klucza dynamometrycznego jest mechanika – stosuje się go w warsztatach samochodowych i innych tego typu miejscach, w których konieczne jest skręcanie elementów mechanicznych w precyzyjny sposób. Jednakże to nie jedyne zastosowania kluczy dynamometrycznych. Narzędzia te stosuje się równie często w różnych dziedzinach elektroniki i energetyki.

Częstym zastosowaniem kluczy dynamometrycznych jest skręcanie precyzyjnych złączy koncentrycznych w systemach wysokiej częstotliwości. Konektory typu N, SC, SMA, SMC, SSMA SSMC czy TNC wymagają dokręcenia odpowiednim momentem, aby uzyskać katalogową impedancję i niskie straty. Dodatkowo skręcanie tego rodzaju złączy z odpowiednim momentem gwarantuje, iż złącze nie ulegnie uszkodzeniu i będzie można je wielokrotnie łączyć i rozłączać bez pogorszenia parametrów elektrycznych. Innym zastosowaniem kluczy dynamometrycznych jest skręcane szynoprzewodów energetycznych. Ich wykorzystanie zapewnia optymalny styk i niską rezystancję połączenia tych elementów.

Tego rodzaju klucze stosuje się jednak nie tylko w mechanice czy elektronice. Istnieją klucze dynamometryczne do tak nietypowych zastosowań jak... stomatologia – potrzebny jest do dokręcania implantów zębowych określonym momentem, aby idealnie wpasował się w ludzkie ciało.

Dokładność pracy kluczy dynamometrycznych, niezależnie od zastosowań, regulują ścisłe normy przemysłowe. Najważniejsze, jakie uznawane są w naszym kraju, to normy:

Jak dobrać klucz dynamometryczny?

Na rynku dostępnych jest wiele typów kluczy dynamometrycznych. Najczęściej stosowane są:

  • Klucze wychylne – wyposażone w długą wskazówkę, biegnącą od główki klucza równolegle z jego rączką. W momencie, w którym zaczynamy przykładać do klucza siłę, jego rączka zaczyna nieznacznie wyginać się pod wpływem momentu siły. Wskazówka w tym samym czasie pozostaje nieruchoma i zaczyna przemieszczać się po dołączonej do rączki tarczy, wskazując na niej moment siły, jaki przyłożony jest obecnie do śruby. Klucze te wymagają precyzji i wprawy w obsłudze, jako że nie blokują automatycznie dalszego ruchu. Użytkownik musi obserwować wskazanie siłomierza, aby przestać dokręcać w momencie, gdy wskazówka pokaże odpowiedni moment siły.

  • Klucze z okrągłą tarczą – są uproszczoną wersją kluczy wychylnych. Mają na rączce okrągłą tarczę ze wskazówką, która pokazuje aktualny moment siły. Są prostsze w obsłudze niż klucze wychylne, jako że nie mają zewnętrznych elementów ruchomych – wszystkie mechanizmy tego klucza są schowane w obudowie.

  • Klucze klikające – są najpopularniejszym typem kluczy dynamometrycznych na rynku. W odróżnieniu od dwóch powyższych rodzajów umożliwiają one zadanie maksymalnego momentu siły, z jakim dokręcane ma być połączenie. W tym celu wystarczy przekręcić dolny fragment rączki klucza, tak aby na skali nad rączką ustawić potrzebny moment siły. Następnie rączkę kontruje się śrubą, żeby nie poruszyła się w czasie pracy.

Spośród tych trzech typów klucze wychylne są najtrudniejsze w obsłudze, ale jednocześnie oferują najwyższą precyzję, którą przewyższają tylko bardzo drogie klucze elektroniczne. Klucze klikające są nieco mniej dokładne, aczkolwiek wystarczają do większości zastosowań, szczególnie jeśli bierze się pod uwagę, jak łatwe jest ustawienie klucza dynamometrycznego klikowego. Do większości zastosowań najlepiej jest więc wybrać ten rodzaj narzędzia.

Podstawowym parametrem klucza dynamometrycznego jest moment lub zakres momentów, z jakim można dokręcać śruby. Klucze dynamometryczne dostępne są z nastawami w zakresie od 2,5 Nm do 25 Nm do zakresu od 80 Nm do 400 Nm. Firma WERA oferuje klucze pokrywające cały ten zakres, dzięki czemu można z łatwością wybrać klucz do każdego zastosowania.

Jakie są przydatne akcesoria do kluczy?

Uchwyty dynamometryczne są wyposażone w standardowe końcówki dla gniazd 1/2”, 2/8” oraz 1/4” (zależnie od wielkości i zakresu momentu). Do kluczy tych pasują standardowe akcesoria z gniazdami, takie jak przeguby czy przedłużacze.


Sygnalizatory świetlne serii MFL firmy QLIGHT
Sygnalizatory świetlne serii MFL firmy QLIGHT
Firma QLIGHT jest uznawana za wiodącego specjalistę w produkcji sygnalizatorów przemysłowych. Produkty oferowane przez firmę QLIGHT wspomagają jakość i bezpieczeństwo w dziedzinie automatyki przemysłowej. Możemy je spotkać na liniach montażowych w różnych gałęziach przemysłu.
.....
Rezistory SMD MELF řady CSRV firmy Viking
Seria CSRV tajwańskiej firmy VIKING, to rezystory SMD zbudowane w zaawansowanej technologii cienkowarstwowej (thin film technology). Elementy te posiadają doskonałą stabilność parametrów. Ze względu na swoje zalety najczęściej stosowane są w przemyśle motoryzacyjnym, telekomunikacji oraz sprzęcie medycznym.
.....
Rezistory SMD MELF řady CSRV firmy Viking
Moduł wzmacniacza mocy 2x25W z Bluetooth firmy OKYSTAR
Moduł wzmacniacza mocy 2x25W z Bluetooth firmy OKYSTAR
Wzmacniacz mocy producenta OKYSTAR pracuje w klasie D, charakteryzuje się niskimi stratami mocy i bardzo dużą sprawnością. Niewątpliwą zaletą modułu jest wbudowany interfejs bezprzewodowej komunikacji Bluetooth dla sygnału audio. Moduł od firmy OKYSTAR nie posiada typowego przewodowego wejścia audio. W dobie wszechobecnych smartfonów, moduł można wykorzystać do zbudowania własnego „głośnika Bluetooth”.
.....
Nowe serie zasilaczy firmy CELLEVIA POWER
Poznaj nowe, wyspecjalizowane serie zasilaczy firmy CELLEVIA POWER, które wzbogaciły ofertę TME:
.....
Nowe serie zasilaczy firmy CELLEVIA POWER
Przełączniki do elektronarzędzi BLDC firmy OMRON OCB
Przełączniki do elektronarzędzi BLDC firmy OMRON OCB
W ofercie TME pojawiły się przełączniki C3AW-1A-8F producenta OMRON OCB. Wyposażone są one w styk głównego zasilania, styk wyboru kierunku obrotu oraz potencjometr regulacji prędkości obrotów. Wyprofilowanie na kształt spustu zapewnia ergonomię podczas pracy. Przełączniki posiadają również wyprowadzenia elektryczne w postaci 8-żyłowego płaskiego przewodu, a napięcie pracy wynosi 42V DC.
.....
Przewody PrimeLine S/FTP Cat 7a firmy Logilink
Firma Logilink produkuje przewody serii PrimeLine zgodnie z europejskimi standardami ISO IEC 61156. Stanowią znakomite rozwiązanie do okablowania strukturalnego. Znajdują zastosowanie w aplikacjach ethernetowych (IEEE 802.3) wymagających transmisji z prędkością do 10Gb/s.
.....
Przewody PrimeLine S/FTP Cat 7a firmy Logilink
Fotodioda PIN - czujnik światła firmy VISHAY
Fotodioda PIN - czujnik światła firmy VISHAY
TEMD6010FX01 jest sensorem światła, zbudowanym w oparciu o fotodiodę PIN, umieszczonym w miniaturowej, przezroczystej obudowie o rozmiarze 1206, przeznaczonej do montażu powierzchniowego.
.....
Nowa seria silników DC High Power firmy POLOLU
W ofercie TME dostępna jest seria 25D HP silników amerykańskiego producenta POLOLU. Dużej mocy silniki przystosowane są do pracy z napięciem maksymalnym wynoszącym 12V (450mA przy swobodnych obrotach oraz 5,6A przy zatrzymaniu wału). W zależności od wariantu przekładni, moment obrotowy wynosi od 0,16Nm do 2,12Nm.
.....
Nowa seria silników DC High Power firmy POLOLU
Przekaźniki półprzewodnikowe serii SO9
Przekaźniki półprzewodnikowe serii SO9
W ofercie TME pojawiły się przekaźniki półprzewodnikowe firmy CELDUC z serii SO9. Przekaźniki SO9 zostały zaprojektowane do obciążeń rezystancyjnych. Do najważniejszych cech serii SO9 należą zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wejścia oraz ograniczenie prądu wejściowego do 13mA, a także wskaźnik zadziałania (dioda LED).
.....
Wentylator osiowy SUNON PMD2412PMB1A
TME, jako jeden z największych dystrybutorów komponentów elektronicznych w Europie, posiada w swojej ofercie szeroki asortyment produktów firmy SUNON.
.....
Wentylator osiowy SUNON PMD2412PMB1A
Wzmocnione przewody FLRYW-B firmy BQ Cable
Wzmocnione przewody FLRYW-B firmy BQ Cable
Przewody FLRYW-B to ulepszona wersja przewodów FLRY-B producenta BQ CABLE. Dzięki zastosowaniu wzmocnionej izolacji, przewody te są w stanie pracować w wyższej temperaturze aż do 125°C, zachowując wszystkie właściwości przewodów FLRY-B.
.....
Programowalne diody LED RGB firmy LITEON
Programowalne diody LED RGB oferowane przez firmę LITEON, to połączenie scalonego drivera LED ze strukturami emitującymi światło RGB w jednej, miniaturowej obudowie. Dzięki tej konstrukcji, kompletnie zmienia się filozofia sterowania taką diodą RGB.
.....
Programowalne diody LED RGB firmy LITEON
Kompaktowe zasilacze dopuszkowe firmy ESPE serii LPB
Kompaktowe zasilacze dopuszkowe firmy ESPE serii LPB
Zasilacze producenta ESPE serii LPB to niewielkie, 12-watowe zasilacze do oświetlenia LED. Konstrukcja bazuje na wysokiej jakości podzespołach elektronicznych, pozwalających na długotrwałą pracę w praktycznie każdych warunkach. Zasilacze cechują się wysoką niezawodnością, ponieważ zostały wyposażone w pełen zakres niezbędnych zabezpieczeń przed przeciążeniem, przegrzaniem, wzrostem napięcia i zwarciem.
.....
Stacja lutownicza JBC-NASE-2C firmy JBC TOOLS
Stacja lutownicza JBC-NASE-2C firmy JBC TOOLS , to doskonałe rozwiązanie do lutowania elementów SMD oraz innych miniaturowych komponentów i układów wymagających wysokiej precyzji. Stacja działa w oparciu o najbardziej wydajny system lutowniczy firmy JBC TOOLS (The Most Efficient Soldering System) - pozwala osiągnąć temperaturę grotu 350°C w zaledwie 2 sekundy - i inteligentny tryb hibernacji (Intelligent Heat Management) - automatyczne odłączenie zasilania lutownicy w momencie wykrycia odłożenia jej na podstawkę.
.....
Stacja lutownicza JBC-NASE-2C firmy JBC TOOLS
Jednotorowe złącza silikonowe Jiffy Splice
Jednotorowe złącza silikonowe Jiffy Splice
Jiffy Splice firmy TE Connectivity to wyjątkowa, łatwa w obsłudze alternatywa dla stałych połączeń. Wykonane są z wysokiej jakości elastomeru silikonowego, tak jak uszczelki i przelotki DEUTSCH. Korpus Jiffy Splice zabezpiecza parę styków w kompaktowej, szczelnej dla środowiska jednostce odpornej na działanie paliw, olejów i płynów. Dzięki dwóm rozmiarom (na styki w rozmiarze 16 oraz 12) możliwe jest zarobienie przewodów od przekroju 0,5 do 2,5mm2 (20 do 12AWG). Styki należy zakupić oddzielnie, zależnie od zapotrzebowania.
.....
Moduł IoT SPB228-D-2 firmy H&D Wireless
SPB228-D-2 jest modułem do komunikacji bezprzewodowej w sieciach WiFi i Bluetooth, dedykowanym do zastosowań przemysłowych. Jego ważną cechą jest współbieżna lub całkowicie niezależna praca w standardach WiFi i Bluetooth i możliwość transmisji w dwóch pasmach częstotliwości: 2.4GHz i 5GHz (moduł posiada zaimplementowane dwa złącza antenowe typu MHF-4). SPB228-D-2 wyróżnia się dużą liczbą szeregowych interfejsów komunikacyjnych, które ułatwiają jego integrację w docelowej aplikacji.
.....
Moduł IoT SPB228-D-2 firmy H&D Wireless
Nowa linia ZD - obudów modułowych na szynę DIN od firmy KRADEX
Nowa linia ZD - obudów modułowych na szynę DIN od firmy KRADEX
Linia ZD oparta jest na nowoczesnej konstrukcji wymiennych osłon zacisków, pozwalających na łatwiejsze dopasowanie do różnorodnych wymagań stosowanych we wnętrzu elektroniki. Obudowy firmy KRADEX posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem, bez dodatkowych elementów metalowych. Obudowa montowana jest na szynie za pomocą zatrzasków, zapewniających łatwe wsunięcie i wysunięcie obudowy.
.....
Przekaźniki elektromagnetyczne Omron serii G2R
Przekaźniki OMRON z popularnej serii ogólnego zastosowania G2R mogą przełączać prąd 10A w konfiguracji 1-biegunowej i 5A w 2-biegunowej. Niezawodna konstrukcja zapewnia wytrzymałość dielektryczną 5000V między cewką a stykami i odporność na udar 10000 V.
.....
Przekaźniki elektromagnetyczne Omron serii G2R
Firma tygodnia

STMicroelectronics
Interesting video


Ghostbuster's Theme on eight floppy drives


Darude - Sandstorm on Eight Floppy Drives


HDD and Floppy Music: Nirvana - Smells Like Teen Spirit


Floppy Music, Michael Jackson: "Billie Jean" played on FDD and HDD


The Floppotron: Hawaii Five-O
Spis firm


STMicroelectronics


Texas Instruments


Advantech


Microchip Technology Inc.


Molex, LLC


ON Semiconductor


NeoPhotonics


Murata Manufacturing Co.,


NEXPERIA


FARNELL


ICP Deutschland GmbH


SEMTECH


Yamaichi Electronics USA Inc.


BOSCH


TE Connectivity


akYtec GmbH


SOS electronic s.r.o.


MARVELL


Taiwan Semiconductor
Pickering Interfaces Ltd


Foremost Electronics


RS Components Sp. z o.o.


SECTRON


FAULHABER


Willow Technologies


Phoenix Contact


MASTERS Sp. z o.o.


ABB


ACS Motion Control
Kalendarz
embedded world 2020, Nuremberg, 25.2.-27.2.2020
AMPER 2020, Brno, CZ, 17.3.-20.3.2020
intersec Saudi Arabia, Riyadh, 23.3.-25.3.2020
ExpoElectronica, Moscow, 14.4.-16.4.2020
CWIEME Berlin, 26.5.-28.5.2020
ELEKTRO 2020, MOSKWA, Rosja, 8.6.-11.6.2020
IMTS2020, 14.9.-19.9.2020, Chicago, IL
NEPCON Nagoya, Japan, 21.10.-23.10.2020
SPS 2020, Nuremberg, 24.11.-26.11.2020
NEPCON Japan, Tokio, 20.1.-22.1.2021
ISE 2021, Barcelona, Spain, 2.2.-5.2.2021
DistribuTECH, 9.2.-11.2.2021, San Diego, CA
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX
Interesting video
The ISS Design Challenge ...
Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara
naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813